Tjänster

Mina tjänster

NUR - Naturunderstödd rehabilitering

På uppdrag av Region Skåne erbjuder jag NUR - Naturunderstödd rehabilitering. Vi befinner oss i natursköna omgivningar och fokuserar på odling, trädgård, djuren och naturen. Alla aktiviteter är frivilliga och i lugnt tempo. NUR riktar sig mot personer med psykisk ohälsa så som depression, ångest och utmattning.
Kontakta Camilla för mer information eller din vårdgivare.

Länk till 1177.

Grupputveckling

Stöd och samtal kring grupputveckling och dynamik. Utgångspunkten är involvering, engagemang, tydlighet, ledarskap, gemensam målsättning och tydlig ansvarsfördelning.

Arbetsträning

Med utgångspunkt var personen befinner sig i dagsläget skapas en plan framåt. Det som har varit är intressant men det som komma ska är mer intressant. En tydlig och konkret plan leder personen framåt och regelbundna avstämningar görs för att kunna justera vid behov och hålla målet kvar i sikte.

Besökshund

Som ett team besöker jag och min kungspudel Nelson exempelvis äldreboenden där både möte anordnas i grupp och individuellt med syfte att skapa bättre livskvalitet men även för att träna kognitiva och motoriska förmågor. Planering och målsättning görs tillsammans med verksamhetsledare på boendet.

Rehabilitering vid psykisk ohälsa

Genom ett helhetstänk kring hälsa och psykiskt mående görs en plan för att komma vidare i rehabiliteringen. Detta samtidigt som tid och rum skapas för återhämtning fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Medvetenhet kring egna behov skapas och insikter kring vad som långsiktigt fungerar för varje individ. Naturen och djur är en viktig källa till återhämtning.

Ledarskapsstöd

Stöd ges i att leda sig själv och andra genom ledord som inkludering, engagemang, empati och tydlighet. Stödet planeras och byggs upp baserat på individens utgångspunkt och behov.

Andrum arbetar med förstärkt arbetsträning på uppdrag av Arbetsförmedlingen i nordvästra Skåne och har även under två års tid haft avtal med Arbetsmarknadsförvalningen i Helsingborg. Uppdraget består av arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden där den största gemensamma nämnaren är psykisk ohälsa. Målet är att varje individ ska vara i fortsatt sysselsättning efter avslutad insats hos oss. Innehållet i programmet består av praktiskt arbete på gården, teorigenomgångar kring de Gröna näringarna och psykisk hälsa  samt en individuell planering och coachning. Vi stödjer varje individ i utvecklingen framåt och släpper inte taget förrän vi har en plan för var och en. 

Andrum samarbetar också Med Naturen kring att bygga upp en hel kedja kring rehabilitering och arbetsträning – ”Naturbaserad rehab och psykisk hälsa”. Konceptet innehåller både rehabilitering vid psykisk ohälsa med stöd av naturen samt fortsatt arbetsträning, båda delarna erbjuds på samma plats vilket ger kontinuitet och trygghet. På plats finns även tillgång till läkare och annan medicinsk expertis. Till stor del följer programmet Gröna Rehabs upplägg. Vi erbjuder även en kurs i förebyggande stresshantering. Uppdragsgivare är kommuner, region, företagshälsovård, företag och privata personer.


https://mednaturen.com

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/forstarkt-arbetstraning

https://www.vgregion.se/ov/grona-rehab/